23286f78-7c3a-4508-89a1-850e7544584b.jpg 

טופס לרכישת כרטיסים

 

 

 

 

האירוע יתקיים ביום ראשון י"ז כסלו 15.12.2019 בשעה 20:00

באולמי השרון רחוב משעול גיל כפר סבא 

מחיר  50 ₪ 

 

שם ומשפחה                          

כתובת מייל למשלוח קבלה              

טלפון                                  

מספר כרטיסים                       

מספר כרטיס אשראי               

תוקף:                                        

CVV שלוש ספרות בגב הכרטיס  

מספר ת.ז. בעל הכרטיס           

סכום לחיוב