קיטנות עט_עמוד_05.jpg קיטנות עט_עמוד_04.jpg  הרישום לקייטנה הסתיים