בית כנסת חב"ד המרכזי מועדון נחשון רחוב נחשון 9  כפר סבא 

זמני התפילות לר"ה:

מנחה- 18:30

ערבית- 19:10

שחרית- 9:30

תקיעות- 11:30 בערך

זמני התפילה ליום כיפור:

כל נדרי- 18:30

שחרית- 9:30

יזכור- 11:45

מנחה -17:00

נעילה -18:00

זמני תפילה לסוכות:

מנחה- 18:30

ערבית- 19:10

שחרית- 9:00

זמני תפילה לשמחת תורה:

מנחה -18:30

ערבית- 19:00

שחרית- 9:30

Machzor (medium)