harav_sofer.jpg

בית חב"ד בכפר סבא מארח מידי שבוע את הרב יחזקאל סופר, מרצה בעל שם עולמי, ניחן ביכולת הסברה והפשטה בנושאים מעמיקים בנושאי מיסטיקה ותיאולוגיה יהודית.

אנו שמחים להגיש כאן את שיעורי הרב סופר מוקלטים מהשיעור השבועי בבית חב"ד.

 

"ממחרת השבת" - דף מקורות - ט"ו אייר תשע"ט
כישוף בהר סיני? - דף מקורות - כ"ב אייר תשע"ט