dbho.jpg

הגיל הרך הוא גיל חשוב מאוד משום שבו עושים ילדינו את צעדיהם העצמאיים הראשונים. בגן הם רוכשים מיומנויות חברתיות ולימודיות בסיסייות ביותר. תהליך עיצוב דמותם מתכיל על הנדנדות בחצר ובשעת הריכוז. מסיבה זו כדאי וצריך להתייחס לנושא הגן במלוא הרצינות.

בגן מעון חב"ד אנו מפעילים גננות מנוסות שיעניקו לילדיכם את יסודות הלימוד והחינוך הדרושים, באווירה חמה ואוהבת. הם ילמדו אותיות וספרות וצבעים וכל שאר דברים, כמו בכל גן אחר; אבל גם על אברהם, יצחק ויעקב וארבע האימהות וחגי ישראל.

בגן שלנו יקבלו ילדיכם הרבה מאוד חום ואהבה, לצד חינוך לערכים יהודיים ותוך כדי הכרת מורשת ישראל בניחוח חסידי לבבי.

בגן מתקיימת מסגרת של צהרון עם ארוחות מזינות ובריאות.

אז, רישמו את ילדיכם לגן חב"ד , כי גן זה לא 'משחק ילדים'.

לפרטים נוספים פנה אלינו טלפונית ל: 054-4208073 ונשמח לספק לך פרטים נוספים.

מעון חבד (2).jpg