מתנות לאביונים.jpg

כל תרומה באמצעות האתר תחולק בשם התורם לשני עניים לפחות ביום הפורים

 

לחץ כאן לתרומה באמצעות אתר מאובטח 

 לציין: עבור מתנות לאביונים