מכירת חמץ איננה כרוכה או מותנית בתשלום כלשהו.

 

טופס מכירת חמץ

 

לחץ כאן לקרוא את ההנחיות למכירת חמץ באינטרנט.

מכירת החמץ באמצעות אתר זה תתאפשר עד יום רביעי, י"ד בניסן תש"פ (8.4.2020) בשעה 10:30 בבוקר. רצוי להקדים ולא להמתין לרגע האחרון!

למוכרים מחו"ל:

למוכרי חמץ במדינות שסוף זמן המכירה מוקדם מהזמן בישראל (כגון, אסוטרליה, תאילנד וכיו"ב), ממנה הרב קניבסקי רב באוסטרליה, שליח מטעמו, שיבצע את המכירה לפי הזמן באוסטרליה. אי לכך, גולשים מאיזורי זמן מוקדם מהזמן בישראל, יבצעו את המכירה 9 שעות לפני סוף זמן המכירה בישראל.

שטר הרשאה למכירת חמץ

אני החתום מטה, נותן כוח ורשות לרב אהרון קניבסקי, ועושה אותו שליח ומורשה במקומי למכור ולהשכיר, בעצמו, או על ידי שלוחו ושליח-שלוחו, עד מאה שלוחים, כל מיני חמץ ותערובות-חמץ וחשש-חמץ שלנו, הן הנמצא ברשותנו, בכל מקום שהוא, ו/או ביד אחרים, או שיש לנו חלק וזכות בהם, או שהם רק פקדון ביד אחרים. וכן אנו מייפים כוחו שישכיר לנכרי כל המקומות שהחמץ מונח שם.ובזה אנו מגלים דעתנו, שכל חמץ וחשש חמץ ותערובות חמץ השייך לנו, יימכר לנכרי בכל אופן שיהיה, הן מצד שליחות והן מצד זכייה, שזכין לאדם שלא בפניו, וכן ביד השליח למכור החמץ האמור לעיל בכל מחיר שירצה לפי חוות-דעתו, ויהי ממכרו קיים, ותהא ידו כידינו, ועשייתו כעשייתנו, ופיו כפינו.

חובה למלא את השדות המסומנים ב- *

לפרט להלן את מיקום החמץ בבית:

שם פרטי: * שם משפחה: *

רחוב: * מספר: *

שכונה:

עיר: * מיקוד:

מיקום החמץ:

דואר אלקטרוני:

מלא את הטופס ולחץ על הכפתור שלח בתחתית העמוד

ניתן למלא טופס מכירת חמץ רק עד ליום רביעי י"ד ניסן 8 באפריל 2020 בשעה 10:30 בבוקר

מלוי טופס לאחר השעה הנ"ל לא תקף ומכירת החמץ לא מתבצעת